• KUD Joakim Hardi Petrovci
  • KUD Osif Kostelnik Vukovar
  • KUD Rusina Vinkovci
  • KUD Rusina Osijek
  • KUD Joakim Govlja Mikluševci
  • Društvo Rusina i Ukrajinaca Kaljina Rijeka
  • KPD Rusinka i Rusin Zagreb
  • KD Rusina i Ukrajinaca PGŽ Rušnjak Rijeka
  • KD Rusina Cvelferije Rajevo Selo
  • KUD Joakim Hardi Petrovci
  • KUD Joakim Govlja MIkluševci

ODRŽANA SKUPŠTINA KUD OSIF KOSTELNIK VUKOVAR

Autor: Zvonko Kostelnik KUD Osif Kostelnik Vukovar

VUKOVAR - U prostorijama Saveza Rusina Republike Hrvatske održana je 09. 12. 2018. redovna Izvještajna Skupština KUD – a Osif Kostelnik Vukovar....

20. BOŽIĆNA MANIFESTACIJA SLOVAKA U OSIJEKU

Autor: Ahnetka Balatinac KUD Rusina Osijek

Osijek – KUD Rusina Osijek je 8. prosinca, već tradicionalno, nastupilo na manifestaciji Slovački Božićni običaji, tradicije i kolede koja se održala...