• KUD Joakim Hardi Petrovci
  • KUD Osif Kostelnik Vukovar
  • KUD Rusina Vinkovci
  • KUD Rusina Osijek
  • KUD Joakim Govlja Mikluševci
  • Društvo Rusina i Ukrajinaca Kaljina Rijeka
  • KPD Rusinka i Rusin Zagreb
  • KD Rusina i Ukrajinaca PGŽ Rušnjak Rijeka
  • KD Rusina Cvelferije Rajevo Selo
  • KUD Joakim Hardi Petrovci
  • KUD Joakim Govlja MIkluševci

DUHOVNA AKADEMIJA

Autor: Zvonko Kostelnik Savez Rusina

VUKOVAR - PETROVCI - Grkokatolička župa Krista Kralja – Vukovar poziva na DUHOVNU AKADEMIJU U čast Mariji Majci od brze pomoći koja će se održati u...