• KUD Joakim Hardi Petrovci
  • KUD Osif Kostelnik Vukovar
  • KUD Rusina Vinkovci
  • KUD Rusina Osijek
  • KUD Joakim Govlja Mikluševci
  • Društvo Rusina i Ukrajinaca Kaljina Rijeka
  • KPD Rusinka i Rusin Zagreb
  • KD Rusina i Ukrajinaca PGŽ Rušnjak Rijeka
  • KD Rusina Cvelferije Rajevo Selo
  • KUD Joakim Hardi Petrovci
  • KUD Joakim Govlja MIkluševci

PRVA SVETA PRIČEST U MIKLUŠEVCIMA

Autor: Ahnetka Balatinac Mikluševci

Na blagdan Euharistije, u mikluševačkoj grkokatoličkoj crkvi Rođenja Presvete Bogorodice, prvoj pričesti pristupila su tri dječaka: Patrik Sabadoš,...