• KUD Joakim Hardi Petrovci
  • KUD Osif Kostelnik Vukovar
  • KUD Rusina Vinkovci
  • KUD Rusina Osijek
  • KUD Joakim Govlja Mikluševci
  • Društvo Rusina i Ukrajinaca Kaljina Rijeka
  • KPD Rusinka i Rusin Zagreb
  • KD Rusina i Ukrajinaca PGŽ Rušnjak Rijeka
  • KD Rusina Cvelferije Rajevo Selo
  • KUD Joakim Hardi Petrovci
  • KUD Joakim Govlja MIkluševci

UMRLA JE UČITELJICA MELANIJA PLANČAK

Autor: Ruske slovo Savez Rusina

RUSKI KRSTUR - Učiteljica Melanija Plančak umrla je 22.11.2017 u 88 godini života u Ruskom Krsturu. Radila je u Petrovcima od 1969 godine u razrednoj...