• KUD Joakim Hardi Petrovci
  • KUD Osif Kostelnik Vukovar
  • KUD Rusina Vinkovci
  • KUD Rusina Osijek
  • KUD Joakim Govlja Mikluševci
  • Društvo Rusina i Ukrajinaca Kaljina Rijeka
  • KPD Rusinka i Rusin Zagreb
  • KD Rusina i Ukrajinaca PGŽ Rušnjak Rijeka
  • KD Rusina Cvelferije Rajevo Selo
  • KUD Joakim Hardi Petrovci
  • KUD Joakim Govlja MIkluševci

MEĐUNARODNI DAN ŽENA

Autor: Zvonko Kostelnik Savez Rusina

Vukovar - Međunarodni dan žena nastao je kao dan borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. Sretan i srdačan...

ODRŽAO SE DJEČJI BAL U PETROVCIMA

Autor: Zvonko Kostelnik KUD Joakim Hardi Petrovci

PETROVCI – U društvenom Domu „Sokolana“ 12. 02. 2017. održala se kulturna manifestacija djece „Dječji Bal“. Tradicionalna manifestacija koje svake...