Kontakt

Kontakt

SAVEZ RUSINA REPUBLIKE HRVATSKE
VIJEĆA EUROPE 93
32000 VUKOVAR
HRVATSKA
TEL/FAX +38532/428-342
Dubravka Rašljanin dipl.oec. - Predsjednica
mob: +38598/420-734
ZvonkoKostelnik prof. Animator kulture i tajnik
mob:+38591/503-34-33
E -mail: savezrusina@gmail.com
www.savezrusina.hr
facebook: Savez Rusina RH Vukovar