Skupština

Скупштина

Skupština Saveza najviše je izborno tijelo Saveza.

Broj članova skupštine je 23: Mikluševci - 4 delegata, Petrovci – 5 delegata, Vukovar – 5 delegata, Osijek -  2 delegata, Vinkovci – 2 delegata, Zagreb – 2 delegata, Rijeka -2 delegata (1+1), Rajevo Selo – 1 delegat. Za svaki saziv Skupštine   članice Saveza verificiraju svoje dosadašnje predstavnike u Skupštini Saveza odnosno na mjesto dosadašnjih, zbog njihove odsutnosti ili drugih razloga nemogućnosti obnašanja ove dužnosti, imenuju njihove zamjene.