ODRŽAN 57. FESTIVAL RUSINSKE KULTURE "CRVENA RUŽA"

Savez Rusina

RUSKI KRSTUR - Organizacijski odbor Festivala rusinske kulture "Crvena Ruža" i Dom kulture Ruski Krstur porganizirali su  29. i 30 lipnja 2018. godine na 57.festival rusinske kulture "Crvena ruža" u Ruskom Krsturu! Pored uzvanika bila je i delegacija Saveza Rusina Republike Hrvatske u sastavu: Dubravka Rašljanin, Vlado Rusin i Zvonko Kostelnik, predstavnik rusinske nacionalne mnjine Grada Zagreba Irinej Mudri i predstavnica Osijećko -baranjske županije Ahneta Balatinac. Rusine iz republike su predstavljali KUD Joakim Govlja sa ženskom pjevačkom skupinom iz Mikluševaca i KUD Joakim Hardi iz Petrovaca sa muškom pjevačkom skupinom