ODRŽAN SEMINAR" MEDIJI I NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ"

Savez Rusina

OPATIJA - Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske u suradnji sa Savjetom za nacionalne manjine Republike Hrvatske organizirao je u srijedu 6. lipnja 2018. godine sa početkom u 10. 30 sati u hotelu,, Admiral" u Opatiji. seminar,, Mediji i nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj" na kojem je između ostalih uduga nacionalnih manjina sudjelovao i Savez Rusina Republike Hrvatske kojega je predstavljao Zvonko Kostelnik

Seminar su otvorili predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske Aleksandar Tolnauer te pomoćnik ravnatelja Vladinog ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, mag. Branko Sočanac I Robert Janković, zastupnik mađarske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru, a od izlagača su sudjelovali

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Siniša Tatalović" Medijska percepcija nacionalnih manjina u sadašnjem društvenom kontekstu" prof. dr. Gordana Vilović: " Mediji i nacionalne manjine u 2017. godini", iz Ministarstva Kulture Čedomir Višnjić, HRTV-a iz programskog Vijeća Saša Milošević, odjel za obrazovanje i znanost Danijela Draštata Urednica multinacionalnog, magazine PRIZMA, Vijeće za elektroničke medije Anita Malenica I HRT-radio RijekaAlen Čemeljić