ODRŽANA 22. MEĐUNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCIJA NA BRIJUNIMA

Savez Rusina

BRIJUNI - U organizaciji Sveučilište u Zagrebu Fakulteta političkih znanosti i Centara za međunarodne isigurnosne Studije u Zagrebu suradnji sa Zaklada Friedrich Ebert iz Zagreba, Akademskom mrežom sa suradnjom u Jugoistočnoj Europi i Savjetom za nacionalne manjine Republike Hrvatske održana je na Brijunima u Hotelu Neptun 22. međunarodna znanstvena konferencija Nacionalne manjine, migracije i sigurnost u demokratskim društvima od 24 do 27. 05. 2018. godine. Konferenciju su pozdravili Siniša Tatalović, predsjednik Organizacijskog odbora Ružica Jakešević, predstojnica Centra za međunarodne i sigurnosne studije Fakulteta političkih znanosti Lidija Kos-Stanišić, dekanica Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Goran Bašić, Akademska mreža za suradnju u Jugoistočnoj Europi Max Brändle, direktor Regionalnog ureda Zaklade Friedrich Ebert u Zagrebu Alen Tahiri, ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske Aleksandar Tolnauer, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika grada Pule Giuseppina Rajko, zamjenica župana Istarske županije