ODRŽANA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA KUD -a JOAKIM HARDI PETROVCI

KUD Joakim Hardi Petrovci

PETROVCI - U prostorijama Općinske Vijećnice održana je 03. 03. 2018. redovna Izborna Skupština KUD – a Joakim Hardi Petrovci. Skupštinu je otvorio i pozdravio sve članove i goste predsjednik KUD-a Željko Kostelnik i predložio

DNEVNI RED

  1. Izbor radnog predsjedništva:

-zapisničara

-verifikacione komisije

- 2 ovjerovitelja zapisnika

  1. Izvješće verifikacione komisije
  2. Izvješće o radu društva za proteklo razdoblje
  3. Financijsko izvješće društva za 2017. godinu
  4. Izvješće Nadzornog odbora
  5. Rasprava po podnesenim izvješćima i usvajanje istih
  6. Razno

Izvješće o radu društva podnio je Vladimir Dudaš koji je naglasio da je društvo imalo sa svim sekcijama 42 nastupa u zemlji i inozemstvu. Ovakvi rezultati nisu se mogli ostvariti bez potpore Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, Saveza Rusina Republike Hrvatske, Općine Bogdanovci, Vijeća rusinske nacionalne manjine Općine Bogdanovci, Mjesnog odbora i ostalih. Sve te nastupe trebalo je i financijski podržati i ostvariti naglasio je Tomislav Rac koji je i podnio financijski izvještaj za proteklo razdoblje za koje je potrošeno više od 80. 000, 00 kn rekao je Tomislav. Predsjednica Nadzornog odbora Marina Biljna upoznala je sve prisutne sa poslovanjem udruge i financijskim transakcijama koje su se provodile u skladu sa zakonom i financijskim poslovanjem. Nadzorni odbor prati rad tijekom čitave godine i provjerava financijska izvješća svaka tri mjeseca i zadovoljni smo sa radom upravnog odbora.
Od gostiju koji su prisustvovali Skupštini načelnik Općine Bogdanovci Marko Barun spomenuvši da je KUD vrlo uspješno u svom radu na očuvanju nacionalne tradicije i prezentiranju kulture kroz kulturni amaterizam i manifestacije. Napomenuo je da je suradnja vrlo uspješna i da bi KUD –ovi iz Bogdanovaca, Petrovaca i Svinjarevaca još više surađivali. Totaknu se i kapitalnih ulaganja u Dom kulture, centar, kuće za stare i nemoćne kao i vrtića. donačelnik Općine Bogdanovci rusinske nacionalne manjine Jaroslav Međeši. Sve prisutne pozdravio je Mijo Šajtoš predsjednik Društva „Rusnak“ i poželio je puno uspjeha u ostvarivanju programa za slijedeću godinu. Petar Kiš pozdravio je i zaželio uspješan rad KUD-u ispred DVD-a Petrovci. Sve prisutne pozdravio je i član Savjeta za nacionalne manjine RH. Zvonko Kostelnik naglašavajući da ove godine neće biti smanjena sredstva u odnosu na prošlu godinu i treba se prilagoditi programima prema svojim mogućnostima. Pohvalio je rad svih amatera koji su i iznijeli teret u ostvarivanju svih programa. Nakon rasprave prihvaćena su izvješća za 2017.. Predsjednik je pozvao sve prisutne na jedan mali koktel i neformalni razgovor u prostorije KUD-a