ODRŽANA MANIFESTACIJA DAN NACIONALNIH MANJINA GRADA ZAGREBA

Predstavnik rusinske nacionalne manjine Grada Zagreba

ZAGREB – U organizaciji Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba, a pod pokroviteljstvom Grada Zagreba i Savjeta za nacionalne manjine RH, u paviljonu na Zrinjevcu 09. 06. 2018. godine održana je manifestacija „Dan nacionalnih manjina Grada Zagreba u kojoj je sudjelovalo 17 nacionalnih manjina; albanska, austrijska, bošnjačka, crnogorska, češka, mađarska, makedonska, romska, slovenska, srpska, bugarska, poljska, rusinska, ruska, slovačka, talijanska i ukrajinska koje su predstavile svoje tradicionalne običaje, nošnje, folklorno i glazbeno stvaralaštvo, izdavaštvo, tiskovine te autohtona jela. Prisutnima se obratio predsjednik Koordinacije Grada Zagreba Dušan Mišković, Aleksandar Tolnauer, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH, i gradonačelnik Milan Bandić. Među uzvanicima koji su pratili program, osim Bandića i Tolnauera, bili su Vladimir Bilek, saborski zastupnik, Elizabeta Knorr, pomoćnica pročelnice Ureda za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava, Sektor za promicanje ljudskih prava, civilno društvo i nacionalne manjine, Andrija Petrović, voditelj Službe za nacionalne manjine, Vesna Kusin, glumica Kostadinka Velkovska. Prisutni su bili svi predsjednici Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina Grada Zagreba, te Imbro Berkeš, predsjednik Koordinacije nacionalnih manjina Zagrebačke županije. Osim glazbenim i folklornim programom, manjine su se predstavile i revijom narodnih nošnji. Pred brojnom publikom na Zrinjevcu su prošetali članovi folklornih društava u crnogorskoj, bošnjačkoj, makedonskoj, albanskoj, austrijskoj, slovenskoj, srpskoj, mađarskoj, romskoj, ruskoj, češkoj, poljskoj, ukrajinskoj, bugarskoj, rusinskoj, ruskoj i slovačkoj nošnji. Rusinsku narodnu nošnju predstavljalo je KUD-vo Joakim Hardi iz Petrovaca.