ODRŽANA TRIBINA MULITIKULTURALNOST VUKOVARA KROZ STOLJEĆE

Savez Rusina

VUKOVAR - U organizaciji Europskog dom Vukovar 12. prosinca 2017 održala se Tribina u Gradskoj knjižnici Vukovar na temu „Multikulturalnost Vukovara kroz stoljeće“ i izložene su prezentacijepredstavnika manjina na temu multikulturalnosti Vukovara, postojanosti ili
promjene običaja tijekom prošlog stoljeća i položaja svake manjine u gradu
danas. Nakon kratkog izlaganja Stjepana Prutkog, povjesničara, na temu Multikulturalnost Vukovara kroz stoljeće, predstavnici manjina: Rusinske, Mađarske, Njemačke, Ukrajinske i Srpske govorili su ukratko o svojoj manjini kroz tradiciju i običaje i kako su se mijenjali kroz stoljeće, o položaju manjina danas u Vukovaru s obzirom na političku, društvenu, gospodarsku, demografsku i kulturnu komponentu i viđenje zajednice u budućnosti u Vukovaru. Dubravka Rašljanin poredsjednica Saveza Rusina Republike Hrvatske predstavila je Rusinsku nacionalnu manjinu.