ODRŽANO 45.PETROVAČKO ZVONO 2018

Savez Rusina

VUKOVAR - PETROVCI  - Pod pokroviteljstvom Hrvatskog Sabora i Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, a uz financijsku potporu Vukovarsko-srijemske županije, Grada Vukovara i Općine Bogdanovci, u prigodi 50. obljetnice Saveza Rusina Republike Hrvatske, 40. obljetnice Etnografske zbirke Rusina Republike Hrvatske i 50. obljetnice KUD-a Osif Kostelnik Vukovar u Vukovaru i Petrovcima je od 1. do 3. lipnja, održana 45. manifestacija kulture Rusina Republike Hrvatske „Petrovačko zvono 2018“.

Rusini su na svečan način obilježili ove važne jubileje za rusinsku zajednicu koja je malobrojna i prema zadnjem popisu stanovništva broji 1936 Rusina.

Time su još jednom ukazali zajednici u kojoj žive i rade, kako Rusini na ovim prostorima žive skoro 200 godina i do sada su sačuvali svoju kulturu, tradiciju, vjeru, jezik i očuvali najveće vrijednosti jednoga naroda a to je identitet i ime.

I ne samo to već i kako poštuju i uvažavaju bogatstvo različitosti, svakodenvno žive toleranciju jer jedino tako svijet može biti bolji, a svima budućnost sigurna i sretna.