ODRŽAN SEMINAR O INTERAKTIVNOM NAČINU PRIJAVA PROGRAMA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA PUTEM INTERNETA ZA 2018.

Savez Rusina

ZAGREB - U organizaciji Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske u velikoj dvorani Hrvatskog novinarskog društva, Perkovčeva 2, 24. 11.2017.godine održan je seminar o interaktivnom načinu prijava programa kulturne autonomije nacionalnih manjina putem interneta za 2018. god. i godišnji izvještaji o ostvarivanju programa i utrošku sredstava iz Državnog proračuna za 2017. god. Poslije uvodnih rijeći pozdrava Aleksandra Tolnauera predsjednika Savjeta,Ivana Jakir pomoćnica ministra i glavna državna rizničarka Ministarstva financija prezentirala nam je vođenje dokumentacije namjenskog utroška sredstava iz Državnog proračuna. Mjere kontrola i standardi kojih će se primjenjivati za neprofitne organizacije. (registar neprofitnih organizacija; Obrazac: PROR-POT; PRAVILNIK O SUSTAVU FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA TE IZRADI I IZVRŠAVANJU FINANCIJSKIH PLANOVA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA). Poslije sodionici seminara upoznati su u vezi dodjele sredstava nacionalne zaklade za natječaje u 2018. godini. (uvjeti i mogućnosti za apliciranje). Poslije stanke nastavljeno je u prezentiranju Tiboara Varge, zamjenika predstojnika Stručne službe Savjeta o interaktivnoj prijavi programa kulturne autonomije udruga i ustanova nacionalnih manjina za 2018. godinu i interaktivna predaja godišnjih izvještaja udruga i ustanova nacionaslnih manjina za 2017. god. Seminaru je pored svih nacionalnih manjina sudjelovao i Savez Rusina Republike Hrvatske sa predsjednicom Dubravkom Rašljanin, dopredsjednikom Vladom Rusinom , tajnikom Zvonkom Kostelnikom i članicama Saveza KD Rusina Osijek Helena Timko, KD Rusina Vinkovci Melanija Pap i KD Rušnjak Rijeka Vladimir Provči.