REDOVNE KONZULTACIJE SABORSKOG ZASTUPNIKA VELJKA KAJTAZIJA S PREDSTAVNICIMA I UDRUGAMA NACIONALNIH MANJINA KOJE ZASTUPA

Savez Rusina

ZAGREB - Na poziv Saborskog zastupnika Veljka Kajtazija održane su 24. 10. 2017 redovne konzultacije s predstavnicima i udrugama nacionalnih manjina koje zastupa u Hrvatskom saboru, a naglasak sastanka je bio na Operativnom programu za nacionalne manjine od 2017 – 2020. godine koje je donijela Vlada Republike Hrvatske i dosadašnja i buduća suradnja. Ispred Saveza Rusina Republike Hrvatske sudjelovali su dopredsjednik Saveza Vlado Rusin i tajnik Saveza Zvonko Kostelnik ujedno i član Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i predstavnica rusinske nacionalne manjine Osječko Baranjske županije Ahnetka Balatinac.