ПЕТРОВЦИ - Внєдзелю, 25. януара того року, з початком на 13 годзин, у орґанизациї Ради рускей националней меншини Општини Боґдановци отримани дзецински бал.

Попри добрей музики под руководзеньом Звонка Еделинского створело ше веселе розположенє дзе дзеци рижних возростоx танцовали и дружели ше, нєсцерпезлїво чекаюци вицагованє богатей томболи.

Же би томбола була богата и у телїм чишлє, можеме подзековац Представительови рускей националней меншини Городу Заґребу, мр сц. Иринейови Мудрому xтори бул спонзор з єдну часцу томболи.

Дзеци розпатрали цо би любели достац, танцовали, дружели ше як и родичи xтори иx приведли и так крашнє препровадзели тото нєдзельово пополадню.

Кед уж було досц танцованя, як час преxодзел, почало ше вицаговац и томболу, цо и найвекша чаривносц того збуваня. Тото кед чекаш же би вицагли и пречитали число, вец патриш чи го ти маш... то нєописуюце чувство... а ище кед го маш, то вец радосц, анї нє тельо значне цо ши достал, алє тото же ти идзеш по свою томболу.

Нє верим же було дзецоx xтори баш нїч нє достали, алє заш лєм даxто муши достац главну награду, а того року то була Елинела Пап зоз Петровцоx.

То бул перши дзецински бал того року, а и єдини, алє було менєй дзеци як скорейшиx рокоx. Причина тому вироятнє финансийна ситуация у xторей зме ше шицки нашли, алє наздаваме ше же нарок уж будзе лєпше и легчейше, та будзе и вецей дзецоx на балу.