ОСИЄК -КУД-о Руснацох Осиєк 13. децембра, уж традицийно наступело на Крачунским концерту при Словакох. Спомедзи 9 учашнїкох, КУД-о Руснацох було єдине дружтво другей националней меншини на тей манифестациї Матици Словацкей з Осиєку. Под руководзеньом Оґнєна Здравковича и з провадзеньом тамбровей оркестри, одшпивали три Крачунски шпиванки: Бог ся раждає, В Вифлеєми днес Мария Пречиста и Пречистая Дїва. Патраче добре прияли шпиванє по руски та з моцним кляпканьом наградзели членох КУД-а Руснацох Осиєк.
Агнетка Балатинац