RUSKI KRSTUR - Na pozivnicu Doma Kulture iz Ruskog Krstura Savez Rusina Republike Hrvatske iz Vukovara je sudjelovao na manifestaciji "Na sred široke ravnice" održane 27.06.2015 u Ruskom Krsturu. U delegaciji su bili Dubravka Rašljanin - predsjednica Saveza, Zvonko Kostelnik - član Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske   i Ahnetka Balatinac - predstavnik rusinskre nacionalne manjine Osiječko - baranjske županije.