VUKOVAR - Savez Rusina Republike Hrvatske i KUD „Osif Kostelnik“ Vukovar održali su 8. manifestaciju dječjeg kulturno-umjetničkog stvaralaštva „Prvi pljesak“ 28. rujna 2019. U programu su sudjelovali: KUD „Joakim Govlja“ Mikluševci, KUD „Joakim Hardi“ Petrovci, „Rusnak“ Petrovci, KUD „Sava“ Rajevo Selo, KD Rusina Vinkovci i KUD „Osif Kostelnik“ Vukovar. Manifestacija se održala uz financijsku potporu Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i Grada Vukovara. Manifestaciju su nazočili: Viša stručna suradnica za kulturu i turizam grda Vukovara Davorka Krajnović Naletelić, član Savjeta za nacionalne manjine RH Zvonko Kostelnik, velečasni Vadimir Sedlak iz Petrovaca i Olek Zakaljuk iz Rajevog Sela.