PETROVCI - Ispred Etnografske zbirke Rusina u Petrovcima članovi KUD –a Joakim zakopali su 30.04.2023 “Majsko drvo” – Majalos. Najzanimljiviji običaj je običaj kopanja majskog drveta. Njega su obično postavljali mladići uoči 1. svibnja (u kasnim noćnim satima), ispred kuće svojih djevojaka. Drvo je moralo biti visoko , ogoljelo, jer su mladići sami vezali krošnju od zelenog granja. Svaka cura nije morala dobiti drvo, već samo one koje su već imale dečke ili za kojima je neko momačko srce patilo. Na taj način se pokazivala ljubav prema nekoj djevojci. Prvog jutra u svibnju djevojka je zatekla drvo ispred svoje kuće. Bilo je uvijek okićeno ručnicima, vrpcama, po kojom bocom i sl. Djevojka ispred čije je kuće osvanulo drvo bila je dužna ugovoriti dan kada će biti skidanje tj. rušenje drveta. Za taj dan se spremalo kao i za male svatove. Drvo je obično rušeno oko 15 sati. Djevojke i mladići su se oblačili u najljepše nošnje a djevojka pred čijom je kućom drvo, darivala je sve prisutne. Već se po poklonu moglo vidjeti koji joj je dečko najmiliji. Djevojčin otac je sve plaćao. Bio je sretan zbog toga što je mogao vidjeti tko će mu biti uskoro zet. Kad drvo već pada, nastaje urnebes. Svi skaču okolo, uzimaju ručnike, boce itd. Događalo se da ispred neke kuće osvane i “sramotno drvo”. To drvo je bilo postavljeno ispred kuće djevojke koja je birala dečke i pritom ih povrijedila. Zbog toga je to “drvo” bilo okićeno starim loncima, razbijenim bocama i sl. Rušenju takvog drveta nije prisustvovao ni jedan dječak. To je radio otac ohole djevojke. Pošto je za ovaj običaj kao što vidimo trebalo dosta novca pretpostavlja se da su se građani dogovorili o postavljanju samo jednog takvog majskog drveta. Zbog toga više ne postoji ovaj običaj ali neki detalji su ostali sačuvani.