VUKOVAR – O B A V I J E S T

Obavještavamo učenike osnovne i srednje škole da će se Ljetna škola Rusina Republike Hrvatske održati u Hrvatskom Crvenom križu Orahovica odmaralište – „Merkur“ za sudionike osnovne škole od 02.07.2023 do 09.07.2023 i od 09.07.2023 do 16.07.2023 za učenike srednje škole.

Svi koji se žele prijaviti u ljetnu školu rusinskog jezika i kulture Prijavnice i suglasnost mogu preuzeti sa web stranice Saveza Rusina RH.

https://www.savezrusina.hr/

Prijave treba dostaviti potpisane od strane roditelje i ovjerene od strane škole do 22.03.2023 na adresu Saveza Rusina Republike Hrvatske, osobno ili

putem e-maila: savezrusina@gmail.com