ORAHOVICA - U organizaciji Saveza Rusina Republike Hrvatske, uz potporu Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i Hrvatskog Crvenog Križa Osijek održan je Okrugli stol „Rusini jučer, danas i sutra“. U prisutstvu članova predsjedništva Saveza Rusina Republike Hrvatske, članova savjeta i uredništva Saveza, predsjednika Županijskih, Gradskih i Općinskih iVijeća i predstavnika Grada Zagreba i Osiječko baranjske županije Rusinske nacionalne manjine održan je skup od 11 do 13. rujna 2020 u Orahovici odmaralište Merkur. Na skupu je sudjelovalo 28 sudionika i raspravljalo se o:

  • Načinu zajedničke konsolidacije, jačanje pozicije rusinske nacionalne manjine u RH. i lokalnoj upravi i samoupravi u općinama, gradovima i županijama.
  • Očuvanja kulturnog amaterizma i manifestacija – prioritet kulturnih udruga Rusina u Republici Hrvatskoj u vrijeme COVID-a 19
  • Faktori jačanja i kvalitetnijeg ostvarivanja prava rusinske nacionalne manjine i raširivanje segmenta rusinskog jezika , kulture, nauke, radija i TV
  • Problem migracija i iseljavanja pripadnika rusinske nacionalne manjine iz Republike Hrvatske

Sutradan su nastavljene sjednice Saveza, Savjeta i uredništva Nove dumke i predsjednika Županijskih, Općinskih i Gradskih Vijeća i predstavnika Grada Zagreba i Osječko baranjske županije Rusinske nacionalne manjine.