VUKOVAR - Savez Rusina Republike Hravatske i KUD "Osif Kostelnik" Vukovar održali su 22.listopada 2016. 5. manifestaciju dječjeg kulturno-umjetničkog stvaralaštva "Prvi pljesak". U programu su sudjelovali domaće KUD -vo Osif Kostelnik Vukovar, i gostujući  KUD Joakim Hardi Petrovci, KUD Joakim Govlja Mikluševci, KUD Zora Piškorevci i KUD Lovro Ježek Marija Bistrica. Manifestacija se održala pod pokroviteljstvom Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i Grada Vukovara.