OSIJEK – U prostorijama KUD-a Rusina održana je 15.03.2015. godine s početkom u 17 sati izvještajna Skupština koju je je otvorila i pozdravila sve članove i goste predsjednica KUD-a Ahnetka Balatinac i predložila
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela:
- Zapisničar
- Ovjerovitelji zapisnika – dva člana
- Verifikacijska komisija – tri člana
2. Izvješće o radu za 2014. godinu
3. Financijsko izvješće za 2014. godinu
4. Rasprava o izvješćima
5. Usvajanje izvješća
6. Plan rada za 2015. godinu
7. Rasprava o Planu rada za 2015. godinu
8. Usvajanje Plana rada za 2015. godinu
9. Izmjene i dopune Statuta KUD-a Rusina Osijek temeljem novog Zakona o udrugama
10. Izbor Likvidatora Društva temeljem novog Zakona o udrugama
11. Razno
Izvješće o radu društva podnijela je predsjednica društva Ahnetka Balatinac koja je naglasila da je društvo imalo 21 nastup u zemlji i inozemstvu. Sve te nastupe trebalo je i financijski podržati i ostvariti naglasila je Lela Đitko koja je i podnijela financijski izvještaj za proteklo razdoblje Skupštini se obratila i predsjednica Saveza Rusina Dubravka Rašljanin i pohvalila je rad društva i zaželjela je i dalji napredak u svom radu. Naglasila je da računa podršku članove Skupštine na njezinu kandidaturu za predstojeće parlamentarne izbore. Skupštinu je pozdravio i član Savjeta za nacionalne manjine Zvonko Kostelnik Nakon rasprave prihvaćena su izvješća i plan rada za 2015. godinu i predsjednica se svima zahvalila i pozvala na kraće druženje.