Vukovar - U prostorijama Saveza Rusina Republike Hrvatske, Vijeća Europe 93, održana je 25. veljače 2023 redovna izvještajnu Skupština Saveza Rusina Republike Hrvatske. Poslije izbora radnog predsjedništva predsjednica Dubravka Rašljanin prezentirala je izvješće o radu i financijsko izvješće putem video projekcije. Uz kraće obrazloženje izvješća o radu i financijskom izvješću članovi Skupštine nisu imali prigovora. Izvješće Nadzornog odbora konstatiralo je da je financijsko poslovanje Saveza u skladu sa zakonima RH. i programima Saveza Rusina RH. Sva izvješća su jednoglasno prihvaćena. Također je prihvaćen i plan i program rada i financijski plan za 2023. Ulaganja u investicije u planu je krovište zgrade Saveza i dva toaleta na prvom i drugom katu zgrade, kao i nadstrešnica za podrumske prostorije. Pod točkom razno spomenulo se da sve manifestacije koje se održavaju da se na vrijeme obavijeste sudionici da bi mogli organizirati nastup i napraviti kalendar manifestacija. Probati organizirati sudjelovanje naših društava na Lemkivskoj vatri u Ždinji u Poljskoj i Svidnjiku u Slovačkoj. Za člana Savjeta ispred udruge za pet članova jednoglasno je predložen Zvono Kostelnik. Poslije kraće rasprave Skupštinu je predsjednica zatvorila i pozvala sve sudionike na domjenak.