ORAHOVICA - Ljetna škola Rusina Republike Hrvatske, osobit je, specifićan oblik odgojno-obrazovne nastavne, u prvom redu djelatnosti organizirana za djecu i mladež rusinske nacionalne manjine kao i pripadnika drugih nacionalnosti, u Republici Hrvatskoj. Cilj je ove škole očuvanje nacionalnog identiteta, jezika i kulture rusinske nacionalne manjine. Ljetna škola Rusina Republike Hrvatske za sudionike srednje škole održala se u Hrvatskom Crvenom križu Orahovica odmaralište – „Merkur“ od 09.07.2023 do 16.07.2023

Aktivnosti koje su se provodili u Ljetnoj školi:

1. Redovna nastava - prije podne 4 školska sata,

2. Slobodne aktivnosti - poslije podne 2 školska sata dnevno

3. Dodatne aktivnosti - književne večeri i tematska predavanja,

4. Kulturno-zabavne aktivnosti,

5. Sportske i rekreativne aktivnosti