ORAHOVICA - Ljetna škola Rusinskog jezika i kulture za osnovnu školu održala se u Hrvatskom Crvenom križu Orahovica odmaralište – „Merkur“ 04.07.2021 do 11.07.2021

Aktivnosti u Ljetnoj školi:

1. Redovna nastava - prije podne 4 školska sata,

2. Slobodne aktivnosti - poslije podne 2 školska sata dnevno

3. Dodatne aktivnosti - književne večeri i tematska predavanja,

4. Kulturno-zabavne aktivnosti,

5. Sportske i rekreativne aktivnosti