Vukovar - U prostorijama Saveza Rusina Republike Hrvatske, Vijeća Europe 93, održana je 13. ožujka 2021 redovna izborna Skupština Saveza Rusina Republike Hrvatske. Poslije izbora radnog predsjedništva predsjednica Dubravka Rašljanin prezentirala je izvješće o radu i financijsko izvješće putem video projekcije. Uz kraće obrazloženje izvješća o radu i financijskom izvješću članovi Skupštine nisu imali prigovora. Izvješće Nadzornog odbora konstatiralo je da je financijsko poslovanje Saveza u skladu sa zakonima RH. i programima Saveza Rusina RH. Sva izvješća su jednoglasno prihvaćena. Razriješena su dosadašnja tijela i pristupilo se novom izboru. Za predsjednicu Saveza izabrana je dosadašnja predsjednica Dubravka Rašljanin, a za dopredsjednika Vlado Rusin. U Nadzorni odbor izabrani su: Melanija Pap, a članovi su Zvonko Barna i Violeta Hirjovati. Prihvaćen je plan i program rada i financijski plan za 2021 godinu. Pod točkom razno nije bilo pitanja i prijedloga i Skupštinu je predsjednica zatvorila.