RAJEVO SELO – U prostorijama Mjesnog odbora održana je 18.03.2015. godine s početkom u 19 sati izvještajna Skupština koju je je otvorio i pozdravio sve članove i goste predsjednik KD-a Zvonko Hrubenja i predložio
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela:
- Zapisničar
- Ovjerovitelji zapisnika
- Verifikacijska komisija
2. Izvješće o radu za 2014. godinu
3. Financijsko izvješće za 2014. godinu
4. Rasprava o izvješćima
5. Usvajanje izvješća
6. Plan rada za 2015. godinu
7. Usvajanje Plana rada za 2015. godinu
8. Izmjene i dopune Statuta KUD-a Rusina Osijek temeljem novog Zakona o udrugama
9. Izbor Likvidatora Društva temeljem novog Zakona o udrugama
10. Razno
Izvješće o radu društva podnio je predsjednik društva Zvonko Hrubenja koji je naglasio da je društvo imalo par nastupa zbog već poznatih razloga. Katica Đunja podnijela je financijski izvještaj za proteklo razdoblje. Skupštini se obratila i predsjednica Saveza Rusina Dubravka Rašljanin i pohvalila je rad društva i zaželjela je i dalji napredak u svom radu. Naglasila je da računa podršku članove Skupštine na njezinu kandidaturu za predstojeće parlamentarne izbore. Skupštinu je pozdravio i član Savjeta za nacionalne manjine Zvonko Kostelnik i glavna i odgovorna urednica Vera Pavlović. Nakon rasprave prihvaćena su izvješća i plan rada za 2015. godinu i predsjednik se svima zahvalila i pozvao na kraće druženje.