VUKOVAR - Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021. ponovno će pružiti priliku za prikupljanje podataka o nacionalnosti i materinskom jeziku – temelj identiteta građana. Rezultati popisa imat će značajan utjecaj u području nacionalnog obrazovanja, kulture i upotrebe manjinskih jezika. Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021. pružit će jedinstvenu priliku za prikupljanje podataka potrebnih za donošenje mjera u području obrazovanja, kulture i prava na jezik svih državljana, uključujući onih koji pripadaju nacionalnim manjinama. INFORMACIJE O NACIONALNOSTI I MATERINSKOM JEZIKU VAŽNE SU I POTREBNI!