ZAGREB - VUKOVAR -Predstavnike Savjetodavnog odbora Vijeća Europe primio je Predsjednik Savjeta Aleksandar Tolnauer s članovima Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, uključujući i zastupnike nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru, u ponedjeljak 09.ožujka 2020.godine u zgradi Vlade, Mesnička 23. i to u delegaciji Martina Collinsa, predstavnika Irske, Alionu Grossu, predstavnicu Republike Moldavije i Marie Hagsgård, predstavnicu Švedske i Michael Guet iz tajništva odbora.Teme o kojima se razgovaralo odnose se na pitanja pripadnika nacionalnih manjina nakon podnošenja zadnjeg 5. Izvješća Republike Hrvatske o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina za petogodišnje razdoblje, koje je usvojeno na 149. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 28. ožujka 2019. godine. Poseban interes iskazan je za pojedina pitanja vezana uz ostvarenje prava pripadnika nacionalnih manjina na području uporabe jezika i pisma, zapošljavanja, medijske zastupljenosti, popisa stanovništva te rada vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Poslije sastanka u Savjetu za nacionalne manjine RH. Savjetodavni odbor Vijeća Europe uputio se u Vukovar u hotel „Lav“ i 10.03.2020 sa predstavnicima nacionalnih manjina Grada Vukovara održao sastanak i saslušao predstavnike manjina o njihovim problemima, poboljšanjima i nedostacima o pravima pripadnika nacionalnih manjina u gradu Vukovaru i u Županiji.

Predstavnici Savjetodavnog odbora Vijeća Europe u petodnevnom su posjetu Republici Hrvatskoj tijekom kojeg će se sastati i s predstavnicima nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru, predstavnicima manjinskih vijeća i udruga te drugim mjestima u Bilju, Pakracu, Rijeci i Čakovcu.