Prijavnicu i suglasnost za Ljetnu školu ispuniti i poslati na e-mail adresu: savezrusina@gmail.com.