RUSKI KRSTUR - Organizacijski odbor Festivala rusinske kulture "Crvena Ruža" i Dom kulture Ruski Krstur organizirali su 28. i 29 lipnja 2019. godine na 58.festival rusinske kulture "Crvena ruža" u Ruskom Krsturu! Pored uzvanika na nmanifestaciji "Odjeci sa ravnice" 29. lipnja bila je i delegacija Saveza Rusina Republike Hrvatske u sastavu: Zvonko Kostelnik tajnik Saveza Rusina RH, glavna i odgovorna urednica Vera Pavlović i predstavnica Osijećko -baranjske županije Ahneta Balatinac. Rusine iz Republike Hrvatske predstavljali su KUD Joakim Hardi iz Petrovaca sa muškom pjevačkom skupinom i KUD Joakim Govlja sa ženskom pjevačkom skupinom iz Mikluševaca .