ZAGREB – U organizaciji predstavnika rusinske nacionalne manjine grada Zagreba Mihajla Timka i zamjenice Marije Blotnej obilježen je Dan Rusina u restoranu Casablanca. Tim povodom održan je bogat kutlurno-umjetnički program, glazbeno-folklorna večer na kojoj su nastupili KUD-ovi «Osif Kostelnik» iz Vukovara, «Joakim Govlja» iz Mikluševaca, «Joakim Hardi» iz Petrovaca i KUD Rusina iz Vinkovaca.

Mihajlo Timko, novo izabrani predstavnik rusinske nacionalne manjine Grada Zagreba i njegova zamjenica Marija Blotnej zahvalili su na dosadašnjem angažmanu mr. sc. Irineju Mudrom, bivšem predstavniku koji je mnogo napravio za rusinsku zajednicu, te Joakimu Pavloviću, tako da rusinska nacionalna manjina Grada Zagreba osim novog predstavnika i zamjenicu ima i novu tajnicu Blanku Pejić.

Na proslavi Dana Rusina bili su; Zvonko Kostelnik, član Savjeta za nacionalne manjine RH, Tanja Horvatin iz Ureda za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava Grada Zagreba, te Zoltan Balaž Piri, predsjednik Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba, predsjednik Koordinacije vijeća i predstavnika mađarske nacionalne manjine Hrvatske i tajnik Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba, Zlatko Jevak, predstavnik slovačke nacionalne manjine Grada Zagreba, Peter Sekereš, tajnik Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba, Ramiz Ajdin, vijećnik Vijeća romske nacionalne manjine Grada Zagreba, i Galina Kovačević, predstavnica ruske nacionalne manjine Grada Zagreba.