VINKOVCI - Međunarodna manifestacija Etno frizure svijeta dio je državne smotre folklora Hrvatske, Vinkovačke jeseni. Organizator manifestacije je Kulturni centar Gatalinka iz Vinkovaca uz podršku Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Manifestacija Etno frizure svijeta nastavak je dugogodišnjeg rada organizatora na projektu Etno frizure Hrvatske. Kod Hrvatica postojao je u djevojačkoj opremi glave veoma složen način pletenja pletenice od mnogo sitnih pramenova (do 250 pa i više), čijim se preplitanjem stvorila od kose plosnata pruga, kojase s potiljka podizala na tjeme ili polagala čak do čela. Takvom načinu češljanja nalazimo veoma srodnu usporedbu na ženskim portretima kasnog Rimskog carstva od sredine 3. do kraja 5. st. n. e. Ova komplicirana frizura sačuvala se na ovim prostorima kroz gotovo dvije tisuće godina, usprkos burnim događajima koji su se odvijali na tom tlu.

Sačuvane frizure po tehnikama i oblicima predstavljaju jedinstvenu svjetsku baštinu u oblikovanju kose.Ova građa bila je polazište za organizaciju manifestacije Etno frizure svijeta. Festival također omogućuje suradnju i razmjenu iskustava sudionika vezano za čuvanje, načine širenja oblika i tehnika, te predstavljanja tradicijskih frizura u na pozornici danas. Na manifestaciji su nastupili i predstavnici Rusina tanja Krenjicki i Snežana Šimko iz Vukovara.