OSIJEK - U prostorijama KUD –a Rusina Osijek održana je 30. 12. 2018. Izvanredna Izborna Skupština KUD – a Rusina Osijek. Skupštinu je otvorila i pozdravila sve članove i goste predsjednica KUD-a Tatijana Mikloš i predložila

DNEVNI RED

 1. Izbor

- Radnog predsjedništva

- Verifikacijske komisije

- Zapisničara

- 2 ovjerovitelja zapisnika

 1. Izvješće o radu KUD-a za 2018 godinu
 2. Izvješće o financijskom poslovanju za 2018. godinu
 3. Izvješće Nadzornog odbora za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2018
 4. Usvajanje izvješća za 2018 godinu
 5. Izmjena i nadopuna Statuta KUD-a Rusina Osijek
 6. Izbor Kandidacijske i Izborne komisije
 7. Razrješenje dosadašnjim tijelima
 8. Izbor

- članova Predsjedništva i

- Nadzornog odbora KUD-a

 1. Plan i program rada za 2019
 2. Financijski plan za 2019
 3. Različito

Izvješće o radu društva podnijela je Predsjednica društva Tatijana Mikloš koja je naglasila da je društvo imalo sa svim sekcijama preko 10 nastupa u zemlji i inozemstvu. Izvješće o financijskom poslovanju iznijela je Dubravka Rašljanin koja je pojasnila pojedine stavke u proračunu. Nadzorni odbor je pregledao financijsko izvješće za razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2018 i konstatiralo je da financijsko poslovanje KUD-a u skladu sa zakonima RH. i programima KUD-a Rusina Osijek. Izmjenom i nadopunom Statuta Predsjedništvo se mijenja na 5 članova sa dosadašnjih 7. Razriješena su dosadašnja tijela i na prijedlog Kandidacijske komisije izabrano je novo Predsjedništvo i Nadzorni odbor. Prihvaćen je plan rada i financijski plan za 2019 godinu. Od gostiju prisustvovao Skupštini član Savjeta za nacionalne manjine RH. Zvonko Kostelnik Predsjednica je pozvala sve prisutne na jedan mali koktel i neformalni razgovor.