MARIJA BISTRICA - KUD "Osif Kostelnik" iz Vukovara 11.srpnja 2015. nastupio na 28. susretima ansambala  na Trgu pape Ivana Pavla II a na susretima su nastupitili  11 folklornih ansambala.