VUKOVAR - U organizaciji Saveza Rusina Republike Hrvatske i KUD -a Osif Kostelnik Vukovar, a na poziv Grko – katoličkog Katedralnog Sabora iz Užgoroda, članovi KUD-a  boravili su u Užgorodu i Mukačevu od 01,11. do 04.11.2018. godine. Vukovarci su se upoznali sa poviješću Katedralnog Sabora u Užgorodu od njegovog nastanka pa do današnjih dana. Posjetili su i Mukačevski dvorac"Palanok", i isto tako Užgorodski zamak i "Skanzem " u Užgorodu. Zbor KUD-a predstavio se sa pjesmama ispred Katedralnog Sabora po završetku mise.