VUKOVAR – Obavještavamo sve zainteresirane učenike osnovne i srednje škole da će se Ljetna škola Rusina Republike Hrvatske održati u Hrvatskom Crvenom križu Orahovica odmaralište – „Merkur“ za sudionike osnovne škole od 03.07.2022 do 10.07.2022 i od 10.07.2022 do 17.07.2022 za učenike srednje škole

Aktivnosti u Ljetnoj školi:

1. Redovna nastava - prije podne 4 školska sata,

2. Slobodne aktivnosti - poslije podne 2 školska sata dnevno

3. Dodatne aktivnosti - književne večeri i tematska predavanja,

4. Kulturno-zabavne aktivnosti,

5. Sportske i rekreativne aktivnosti

Nastavni predmeti: Rusinski jezik povijest, zemljopis, etnografija, glazbena kultura, folklor-koreografija. Za sve polaznike Ljetne škole osiguran je smještaj i prehrana.

Sve druge informacije mogu se dobiti od ravnatelja ljetne škole Zvonka Kostelnika, 091/503-34-33, 032/428-342 ili putem e-maila: savezrusina@gmail.com