ORAHOVICA - Zahvaljujući financijskim sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja, a u organizaciji Saveza Rusina Republike Hrvatske održana je Ljetna škola Rusina za srednjoškolsku dob u Hrvatskom crvenom križu u Centru za edukaciju u Orahovici od 10.07. do 17.07.2020 Sudjelovalo je, zajedno sa profesorima, nastavnicima i voditeljima slobodnih aktivnosti 30 sudionika: iz Vukovara, Osijeka, Vinkovaca, Petrovaca, Mikluševaca, Zagreba, Rovinja, Čakovaca, Starih Jankovaca, Piškurevaca i drugih mjesta Republike Hrvatske.

U dopodnevnim satima, nakon ustajanja, namještanja kreveta, održavala se redovna nastava od 4 školska sata, slobodne aktivnosti - poslije podne 2 školska sata, i dodatne aktivnosti - književne večeri i tematska predavanja, kulturno-zabavne aktivnosti, sportske i rekreativne aktivnosti