PETROVCI - U prigodi 65. OBLJETNICE KUD “JOAKIM HARDI“ PETROVCI organizirao je

"BOŽIĆNI KONCERT"u Petrovcima, u Domu kulture 27. prosinca 2015. sa početkom u 19.00 sati. Nastupile su sve sekcije društva i to: folklorna, zborna, vokalni solisti i orkestar i osnovna škola A.Bauera PŠ Petrovci.