MIKLUŠEVCI - U Mikluševcima 27.12.2021. održan je Božićni koncert u organizaciji KUD "Joakim Govlja". U programu uz domaće društvo nastupili su i članovi slovačkog KUD "Ljudevit Štur" Ilok.