MIKLUŠEVCI - KUD -o Joakim Govlja Mikluševci održao je Božićni program  u subotu 26.12.2015 godine, u staroj trgovini u Mikluševcima sa početkom u 19.00 sati. Nastupili su članovi domaćeg KUD J.Govlja i gosti pjevačka skupina KUD J.Hardi iz Petrovaca