ORAHOVICA - U organizaciji Saveza Rusina Republike Hrvatske, uz potporu Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, Vijeća Rusinske nacionalne manjine Grada Vukovara i Hrvatskog Crvenog Križa Osijek održan je Okrugli stol „Rusini jučer, danas i sutra“. U prisutstvu članova predsjedništva Saveza Rusina Republike Hrvatske, članova savjeta i uredništva Saveza, predsjednika Županijskih, Gradskih i Općinskih i Vijeća i predstavnika Osječko baranjske županije Rusinske nacionalne manjine održan je skup od 08 do 10. listopada 2021 u Orahovici odmaralište Merkur. Na skupu je sudjelovalo 26 sudionika i raspravljalo se o:

  • Načinu zajedničke konsolidacije, jačanje pozicije rusinske nacionalne manjine u RH. i lokalnoj upravi i samoupravi u općinama, gradovima i županijama.
  • Očuvanja kulturnog amaterizma i manifestacija – prioritet kulturnih udruga Rusina u Republici Hrvatskoj u vrijeme COVID-a 19
  • Dopuna kriterija -„ U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili stanje koje se nije moglo predvidjeti j na. koie se .nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnnst stanovništva te imovinu veće vrijednosti, Savjet za nacionalne manjine će udrugama i ustanovama čiji se programi kulturnog amaterizma i manifestacija sufinanciraju predmetnom razdoblju, dopustiti korištenje sredstava odobrenih za te programe u visini do 80% za nabavu opreme i stvaranje prostornih i drugih uvjeta za djelovanje, sve do prestanka posebnih okolnost”
  • Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021. ponovno će pružiti priliku za prikupljanje podataka o nacionalnosti i materinskom jeziku – temelj identiteta građana. Rezultati popisa imat će značajan utjecaj u području nacionalnog obrazovanja, kulture i upotrebe manjinskih jezika.

Sutradan su nastavljene sjednice Saveza, Savjeta i uredništva Nove dumke i predsjednika Županijskih, Općinskih i Gradskih Vijeća i predstavnika Osječko baranjske županije Rusinske nacionalne manjine.