KULA - Općina Kula u petak 28.veljače 2020. godine bila je domaćin sastanka na kome su predstavljene mogućnosti prekogranične suradnje u pripremi i provedbi EU i nacionalnih projekata, a koji se tiču nacionalnih manjina. Ideja je da se u provedbu projekata, prije svega onih koji se financiraju iz EU fondova, uključe i nacionalne manjine u pograničnim dijelovima, što bi pridonijelo razvoju kulturne i turističke ponude tih regija. Cilj projekta je jačanje socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja u prekograničnom području kroz provedbu zajedničkih projekata i aktivnosti koji će se podržavati:

  1. Zapošljavanje i socijalna uključenost,
  2. Turizam i kulturna i prirodna baština
  3. Konkurentnost i razvoj malog i srednjeg poduzetništva
  4. Daljnje jačanje, diversifikaciju i integraciju turističkih potencijala na programskom području, kao i očuvanje i bolje upravljanje kulturnom i prirodnom baštinom.
  5. Zajednički razvoj i promocija svih grana turizma te zajednički razvoj i širenje turističke ponude i kapaciteta kao i razvoj, markiranje, zaštita i promicanje novih turističkih proizvoda,
  6. Priprema i razvoj zajedničkih turističkih strategija i akcijskih planova,
  7. Jačanje kapaciteta i razvoj ljudskog potencijala u području turizma i zaštite kulturnog i prirodnog naslijeđa,
  8. Razvoj i provedba zajedničkih inicijativa o vrednovanju, očuvanju, obnovi i revitalizaciji znamenitosti kulturne i prirodne baštine,
  9. Provedba edukacijskih programa u području sustava osiguranja kvalitete i standardizacije kulturnog i prirodnog naslijeđa. Pored nacionalnih manjina Vukovarsko -srijemske županije na predstavljanju su bili Joakim Erdelji predsjednik Vijeća rusinske nacionalne manjine VSŽ i dopredjednik Vlado Rusin i član Savjeta za nacionalne manjine Zvonko Kostelnik.