ZAGREB - U organizaciji Savjeta za nacionalne manjine RH u velikoj dvorani HND u ulici Perkovčeva 2 u Zagrebu 21. studenog 2018 održan seminar o interaktivnom načinu prijava programa kulturne autonomije nacionalnih manjina putem interneta za 2019. i godišnji izvještaji o ostvarivanju programa i utrošku sredstava iz Državnog proračuna za 2018..

O položaju nacionalnih manjina u RH i mogućnosti proračuna Savjeta za nacionalne manjine govorio je Aleksandar Tolnauer, naglasivši da je ovaj seminar iznimno važan za manjine kako bi svatko naučio prihvatiti svoj dio odgovornosti. Istaknuo je da je Savjet dosad imao pet revizija u kojima je pronađena samo jedna pogreška, a i ona se odnosila samo na produživanje nekih rokova udruga koje su dostavljali dopunu izvješća.

Pored Aleksandra Tolnauera predavanje je održala i Slavka Malenica načelnica sektora za financijski i proračunski nadzor Ministarstva financija na temu „Uloga i zadaće sektora proračunskog nadzora u kontroli namjenskog utroška sredstava Državnog proračuna i o financijskom nadzoru neprofitnih organizacija i proračunskog nadzora zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava.

Nadalje su Marko Trošelj i Maja Peran savjetnici u Službi za međunarodnu suradnju, EU i pravne poslove Agencije za zaštitu podataka informirali sve prisutne u vezi zaštite osobnih podataka prilikom prijava programa kulturne autonomije, kao i kod dostavljanja polugodišnjih, godišnjih i kvartalnih izvještaja udruga i ustanova Savjetu za nacionalne manjine RH. na kraju seminara

Tibor Varga, zamjenik predstojnika Stručne službe Savjeta, govorio je o interaktivnoj prijavi programa kulturne autonomije udruga i ustanova nacionalnih manjina za 2019. godinu, te interaktivnoj predaji godišnjih izvještaja udruga i ustanova nacionalnih manjina za 2018. spomenuvši nove izmjene prilikom predaje programa i kvartalnih i godišnjih izvješća. Seminaru su prisustvovali članovi Savjeta za nacionalne manjine, predsjednici vijeća i predstavnici nacionalnih manjina te predsjednici udruga nacionalnih manjina.

Među njima su bili i sudionici rusinske nacionalne manjine članice Saveza Rusina Republike Hrvatske sa predsjednicom Dubravkom Rašljanin, dopredsjednikom Vladom Rusinom, članom predsjedništva Saveza Vladimirom Provčijem, članicom Nadzornog odbora Saveza Violetom Hirjovati i tajnikom Saveza Zvonkom Kostelnikom.