ZAGREB - Savjet za nacionalne manjine organizirao je 29.11.2019. sa početkom u 10.30 sati u hotelu „Panorama“ edukativni seminar, o interaktivnom načinu prijava programa kulturne autonomije nacionalnih manjina putem interneta za 2020. god. i godišnji izvještaji o ostvarivanju programa i utrošku sredstava iz državnog proračuna za 2019. god.“ Pozdravne riječi organizatora seminara uputio je svima prisutnima predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer. Hajdica Filipčić iz Ministarstva financija, voditeljica Službe za neprofitno računovodstvo i izvještavanje održala je predavanjePredaja financijskih izvještaja za udruge - neprofitne organizacije s osvrtom na najčešće greške i primjere iz prakse kao i na prekršajne odredbe u vezi sankcija za nedostavljanja istih.

O položaju nacionalnih manjina u RH i mogućnosti proračuna Savjeta za nacionalne manjine predstavio je Aleksandar Tolnauer, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine. Tibor Varga, zamjenik predstojnika Stručne službe Savjeta obrazložio je interaktivnu prijavu programa kulturne autonomije udruga i ustanova nacionalnih manjina za 2020. godinu i Interaktivnu predaju godišnji izvještaji udruga i ustanova nacionalnih manjina za 2019.god. Seminaru su prisustvovali članovi Savjeta za nacionalne manjine, predsjednici vijeća i predstavnici nacionalnih manjina te predsjednici udruga nacionalnih manjina. Među njima su bili i sudionici rusinske nacionalne manjine članice Saveza Rusina Republike Hrvatske sa , dopredsjednikom Saveza Vladom Rusinom, članom predsjedništva Saveza Vladimirom Provčijem, Olenkom Grišković, Melanijon Pap i Olgicom Mudri, članicom Nadzornog odbora Saveza Violetom Hirjovati, i tajnikom Saveza Zvonkom Kostelnikom.