VUKOVAR - SAVEZ RUSINA REPUBLIKE HRVATSKE i KUD „Osif Kostelnik“ Vukovar pozivaju Vas na     7.manifestaciju dječjeg kulturno-umjetničkog stvaralaštva „Prvi pljesak“ koja će se održati29. rujna 2018. u Kući Lavoslava Ružičke sa početkom u 16.00 h. U programu sudjeluju: KUD „Joakim Govlja“ Mikluševci, KUD „Joakim Hardi“ Petrovci, „Rusnak“ Petrovci, KUD „Zora“ Piškorevci, HKPD „Jelačić“ Petrovaradin i KUD „Osif Kostelnik“ Vukovar

Manifestaciju financiraju: Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske i Grad Vukovar