SRIJEMSKA MITROVICA - U organizaciji Područne kancelarije Rusinske nacionalne manjine u Srjemskoj Mitrovici 14.12.2016 održana je svečana Akademija "Majci Rusinki" u kazalištu "Dobrica Milutinović". Program je posvećen doseljavanju Rusina u Srijemsku Mitrovicu, majci rusinki  i svim majkama. Pored domaćina sudjelovali su i KUD -o Joakim Hardi iz Petrovaca  sa Rusinskim i Pastirskm narodnim plesovim!