ZAGREB - Informativna radionica za sve zainteresirane prijavitelje organizirana je 12. ožujka 2020. godine u 10.00 sati, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb.Darija Skoko voditeljica informativne radionice sve prisutne je pozdravila ispred Ministarstva znanosti i obrazovanja i u prvom redu naglasila predmet Javnog poziva za provođenje posebnih oblika nastave (ljetnih škola) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2019./2020. Napomenula je i tko su prihvatljivi prijavitelji koji se mogu prijaviti na Javni poziv kao i rokovi do kada se moraju dostaviti a pogotovo rokovi izvješćivanja po završetku programa. Skrenula je pozornost na ispunjavanje obrazaca da je potrebno na svako pitanje odgovoriti. Nije bilo nejasnoća za ovaj Javni poziv pa je voditeljica nastavila sa Javnim pozivom za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2020. godini i objasnila predmet poziva po slijedećim grupama.

  1. Stručno usavršavanje odgojitelja te učitelja i nastavnika koji izvode nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama;
  2. Održavanje literarnih, dramskih i drugih izvannastavnih aktivnosti te drugi oblici školovanja učenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama;
  3. Natjecanje učenika pripadnika nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama (pisanom, likovnom stvaralaštvu i slično);
  4. Manifestacije obilježavanja značajnih datuma za nacionalne manjine;
  5. Tiskanje časopisa, brošura i knjiga koje pomažu promociji jezika nacionalne manjine te se koriste u svrhe edukacije učenika osnovnih i srednjih.

Sudionici informativnih radionica na kojima su sudjelovali pripadnici nacionalnih manjina a među njima i Savez Rusina Republike Hrvatske sa predsjednicom Saveza Dubravkom Rašljanin i tajnikom Saveza Zvonkom Kostelnikom izrazili su zadovoljstvo i potrebu za takvim radionicama i u buduće.